Hakosalo on johtava kuntaorganisaatioiden asiakasratkaisujen toimittaja

Kyselytyökalu

 

Työkalu mahdollistaa erilaisten kyselyiden toteuttamisen asiakkaille.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat erilaiset kartoitukset ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen. Esimerkiksi järjestetyn tilaisuuden jälkeen osallistuneille voidaan lähettää tyytyväisyyskysely, joka sisältää palautekyselyn omien tarpeiden mukaisesti.

Järjestelmään voidaan tallentaa useita erilaisia kyselypohjia ja hyödyntää monipuolisesti erilaisia kysymysvaihtoehtoja. Kyselyiden vastaukset tallentuvat automaattisesti henkilön kortille Hakosalo Asiakas -järjestelmään. Vastakset voidaan raportoida myös kyselyökalun oman tilasto-osion avulla.

Tutustu verkossa:

 
Päivitetty 29.9.2017