Hakosalo on johtava kuntaorganisaatioiden asiakasratkaisujen toimittaja

Ratkaisut

 

Hakosalo Kunta -asiakashallinnan kokonaisratkaisu

Hakosalon ratkaisut on kehitetty palvelemaan kuntaorganisaatioiden asiakashallintaa. Yritysten tarpeita silmällä pitäen kehitetyt CRM-ratkaisut palvelevat turhan yksipuolisesti myyntiä, jolloin korostuvat myyntiprosessin seuranta ja tuloksen ennustaminen.

Kuntaorganisaatioiden tarpeet poikkeavat myyntiorientoituneesta toiminnasta ja tämän vuoksi myös järjestelmävaatimukset ovat erilaiset. Hakosalo on erikoistunut tuottamaan kunnallisiin vaatimuksiin soveltuvia palveluita ja ratkaisuja. Pitkän kokemuksensa myötä se tuntee hyvin kunnallisen toimintaympäristön.

Hakosalo Kunta -kokonaisratkaisu nivoo yhteen kuntaorganisaatioiden asiakas- ja palveluhallintaan liittyvät keskeiset osa-alueet. Sen avulla kaikki asiakastieto saadaan tallennettua yhteen keskitettyyn paikkaan. Asiakas- ja palveluryhmittelyn avulla eri kohderyhmille voidaan tarjota heille sopivia palveluita.

Tutustu ratkaisuihin videotallenteiden avulla

 

 
Päivitetty 29.9.2017