Hakosalo on johtava kuntaorganisaatioiden asiakasratkaisujen toimittaja

Navitas mittaa työn tuottavuutta tarkasti

 

Yritysasiantuntijana Navitas Kehitys Oy:ssä toimivan Petra Ryyminin mukaan on tärkeätä mitata toiminnan tuottavuutta.

- Missiomme on vahvistaa Varkauden seudun vetovoimaisuutta, kiinnostavuutta ja elinkeinoelämän kehittymistä sekä edistää työpaikkojen syntymistä ja säilymistä. Yritysten neuvonta-, kehittämis- ja kasvupalvelut toteutamme pääosin itse ja hankkimalla lisäresursseja kehittämisrahoituksen avulla, Ryymin kertoo.

Hakosalon ratkaisut paitsi tukevat jokapäiväistä operatiivista toimintaa myös tarjoavat toiminnan tuottavuuden seurantaan reaaliaikaisen mittaroinnin. Navitas mittaa toimintansa tuottavuutta mm. seuraavien tavoitteiden myötä:
 

Asiakaspalaute
Yli 3,5 / 5

Asiakaskäynnit
240 kpl

Uudet työpaikat
100 kpl

Kehityshankkeet
25 kpl

Omistajanvaihdokset
10 kpl

Uudet yritykset
80 kpl

Ryymin kertoo, että myös yhteistyötä tehdään laajasti.

- Ohjaamme asiakasta muiden alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten palveluntarjoajien piiriin. Teemme työtä laajassa yhteistyöverkossa yhdessä Uusyrityskeskus Wäläkyn, alueen yrittäjäjärjestöjen ja oppilaitosten, Varkauden kaupungin ja kauppakamarin sekä valtakunnallisten Business Suomi ja ELY-keskus toimijoiden kanssa.

Hakosalo Asiakas apuna työssä

- Hakosa Asiakas on käytössä päivittäisessä operatiivisessa asiakastyössämme ja sen avulla todennamme tekemisemme omistajille päin. Lisäksi järjestelmän myötä alueemme yritykset ovat löydettävissä alueellisesta Yritys- ja palveluhakemistosta. Yrityksille suunnatut tilaisuudet ja tapahtumat julkaistaan Hakosalo Asiakkaan kautta tapahtumakalenterissamme. Saman järjestelmän avulla keräämme myös palautteen asiakkailtamme, Ryymin painottaa yhden järjestelmän etuja.

- Hakosalo Asiakas -järjestelmää on helppo käyttää ja se palvelee yritysneuvontatyötä sekä raportointia. Tavoitteisiin pääsemistä seurataan järjestelmässä, jonne kukin Navitaksen yritysasiantuntija kirjaa asiakastapaamiset ja tilaisuudet sekä tarvittaessa merkittävän kanssakäymisen sidosryhmien kanssa. Näin järjestelmän avulla asiakkailta kerätään palautetta ja raportoidaan edellä mainittujen tavoitteiden toteutuminen, Ryymin kuvaa Navitaksen tavoitteellista toimintaa.

Tutustu Navitaksen yritys- ja palveluhakemistoon sekä tapahtumakalenteriin seuraavissa osoitteissa:

yritykset.varkaudenseutu.fi.
yritystapahtumat.navitas.fi

Navitas Kehitys Oy:n tavoitteet

Laadukas ja asiantunteva asiakaspalvelu, asiakaspalaute yli 3,5 asteikolla 1 – 5.

Proaktiivinen asiakaskontaktointi, Navitas Yrityspalvelujen asiakasmäärätavoite on 240 vuosittain kontaktoitua ja palveltua asiakasta.

Asiakasyrityksiin syntyy vuositasolla Navitas Yrityspalvelujen myötävaikutuksella 100 uutta työpaikkaa.

Asiakasyrityksiin syntyy vähintään 25 yritysten kehittämishanketta (kasvu, kansainvälistyminen, investoinnit, muu kehittäminen) joihin saadaan haettua julkista rahoitusta, tukea tai lainaa.

Yrityksiä tuetaan omistajanvaihdoksissa, jotta myytäviin yrityksiin löytyy ostaja. Ollaan aktiivisesti mukana 10 omistajanvaihdoksessa.

Uusia yrityksiä perustetaan Varkauteen vuositasolla vähintään 80, tavoitellaan +15 yrityksen nettolisäystä.

Varkauden alueelle sijoittuu uusia yrityksiä ja toimijoita + 3 kpl vuositasolla.

Lisäksi myötävaikutetaan osaavalla ja laadukkaalla palvelulla siihen, että alueen yritysten liikevaihto kasvaa vuosittain +5 % ja yritysten vienti kasvaa +10 %.


NAVITAS KEHITYS OY

Missiomme on vahvistaa Varkauden seudun vetovoimaisuutta, kiinnostavuutta ja elinkeinoelämän kehittymistä sekä edistää työpaikkojen syntymistä ja säilymistä. 

 

Haluatko tietää lisää? Tutustu Hakosalo Kunta -webinaareihin:

Lue lisää onnistumisia:

 
Päivitetty 26.6.2019