Hakosalo on johtava kuntaorganisaatioiden asiakasratkaisujen toimittaja

Palvelutapahtumat ovat tärkeitä LADECille

 

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy haluaa panostaa toimintansa kehittämiseen laaja-alaisesti.

Tämän vuoksi asiakaspalautteiden kerääminen on tuotu keskeiseksi osaksi palveluprosessia. LADECissa koetaan tärkeäksi että käytössä on asianmukaiset työkalut palautteiden keräämiseen ja analysointiin.

- Palveluidemme piirissä ovat lähtökohtaisesti kaikki alueella toimivat yritykset sekä ne yksityishenkilöt, jotka ovat perustamassa tai suunnittelevat aloittavansa yritystoimintaa. Lisäksi teemme myyntityötä seudun ulkopuolella toimiville yritykselle, jotta hekin laajentaisivat toimintaansa ja siten hyötyisivät Lahden seudusta, toimitusjohtaja Jukka Rantanen kertoo.

LADEC on jo pitkään käyttänyt Hakosalon CRM-työkalua. Kun käyttöön otettiin myös kyselytyökalu, saadaan kaikki palautteet kirjattua keskitetysti samaan järjestelmään. Tämä selkeyttää työtä merkittävästi, sillä asiakastapahtumien kirjauksen yhteydessä voidaan lähettää tyytyväisyyskysely muutamalla napinpainalluksella.

- Pyrimme koko ajan kehittämään toimintaamme sekä neuvontapalveluitamme ja tähän tarvitsemme jatkuvaa palautetta asiakkailtamme perustuen toteutettuihin palvelutapahtumiin, Rantanen kuvaa kuinka LADEC seuraa palvelutapahtumiensa laatua.

Katso myös: LADECin asiakaspalautteen kerääminen tehostuu (www.ladec.fi)


LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY

LADEC kehittää Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän edellytyksiä, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Vastaamme aloittavien, toimivien ja sijoittuvien yritysten palvelusta Lahden kaupunkiseudulla sekä seudun markkinoinnista yritysympäristönä.


Haluatko tietää lisää? Tutustu Hakosalo Kunta -webinaareihin:

Lue lisää onnistumisia:

 
Päivitetty 26.6.2019