Hakosalo on johtava kuntaorganisaatioiden asiakasratkaisujen toimittaja

Josekin asiakashallinta kehittyy jatkuvana prosessina

 

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö on pitkäaikaisin Hakosalo Asiakas -järjestelmän käyttäjä. 

Alun perin kuntien, kaupunkien ja kehittämisyhtiöiden käyttöön kehitetty ratkaisu on ollut Josekissa käytössä vuodesta 2003 lähtien. Organisaatiossa on pyritty siihen, että kaikki asiakkaisiin liittyvä tieto on keskitetysti yhdessä paikassa henkilöstön saatavilla oman toimenkuvan mukaisesti.

Josekissa yritysneuvonnan johtajana toimiva Risto Ravattinen vannoo Hakosalo Asiakas -järjestelmän nimeen.

- Sen merkitys on kasvanut koko ajan ja viimeisimmän päivityksen myötä saimme käyttöön uusia hyödyllisiä ominaisuuksia. Olennaista on, että järjestelmä taipuu hyvin tarpeisiimme, eikä meidän tarvitse muuttaa toimintaprosesseja vastaamaan järjestelmän logiikkaa.

Hakosalo Asiakas -järjestelmä on tapahtumakeskeinen, kun taas perinteiset CRM-ratkaisut painottavat myyntiprosessia. Järjestelmässä tapaamiset, puhelut, sähköpostit, tilaisuudet ym. tapahtumat saadaan kytkettyä dynaamisesti oikeisiin asiakkaisiin ja yksittäisiin henkilöihin. Uuden version myötä Josekissa käyttöön otettu Asiakastyytyväisyyskysely kytkeytyy kiinteäksi osaksi toimintaa, sillä kyselyt saadaan järjestelmästä asiakkaille napinpainalluksella heti tapaamisten jälkeen.

Tehokkuutta myös sisäisen työn hallintaan

- Yksi monista toimintaa tehostavista ominaisuuksista on kattava raportointi. Seuraamme asiakastietoja, kuten henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehittymistä alueemme yrityksissä. Nyt myös sisäisen toiminnan tehokkuutta ja vaikutuksia on helppo seurata, kun saamme tilastotietoa aktiivisuudestamme vaikkapa viikko- ja kuukausitasolla esimeriksi asiakasryhmittäin. Erillistä työn raportointia ei tarvita, koska Hakosalo Asiakas näyttää suoraan kunkin työntekijän menneet ja tulevat tapahtumat.

Case-perusteinen hallinta taas mahdollistaa eri projektien seurannan. Työntekijöillä voi olla useita yhteen asiakkaaseen liittyviä projekteja menossa erilaisine aikatauluineen. Liittämällä tapahtumat tiettyyn projektiin, voidaan kunkin projektin etenemistä seurata omana kokonaisuutenaan. Näin eri projekteissa samalle asiakkaalle tehdyt aktiviteet eivät sekoitu keskenään. Järjestelmästä saadaan suoraan myös isompien hankkeiden tilastotiedot rahoituksen edellytyksenä olevaa seurantaa varten.

Ratkaisun hyödyllisyyttä mitataan usein sillä, kuinka nopeasti käyttäjät alkavat sitä hyödyntämään.

- Hakosalo Asiakas on selkeä ja käyttäjät ovat omaksuneet sen nopeasti, koska sen ominaisuudet palvelevat hyvin heidän tarpeitaan. Osana jatkuvaa kehitysprosessia hyödynnämme järjestelmää koko ajan laajemmin ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin, Risto Ravattinen toteaa tyytyväisenä.  


JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY

Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa aloittavia kuin liiketoimintaansa kehittäviä. Yritysneuvonta on myös alueelle sijoittumista suunnittelevien yritysten ja yhteisöjen apuna.


Haluatko tietää lisää? Tutustu Hakosalo Kunta -webinaareihin:

Lue lisää onnistumisia:

 
Päivitetty 26.6.2019